Sunday, March 14, 2010

Poems in Maltese

Kemxejn grixtija
nkanta quddiemek
xi kanzunetti ta’ mħabba bl-amment
Inti tħeġġiġni
u jiena ngħolli leħni

Inti li tħobbni
u li ma trid xejn mingħandi
ġejt tpoġġi mgħaxxaq
għall-pranzu ta’ ġismi
qalb il-platti ta’ laħmi
u t-tazzi ta’ demmi


....


Imxegħla
lejl u nhar
niktiblek poeżiji
li ma jiksbux l-istima tiegħek

nistenna
iżda l-forzi kollha li kont ferrixt
biex nikteb il-poeżija nfilġu
La għad fadalli kuraġġ u lanqas setgħa
fuq il-front tal-għożża tiegħek


....


Ġejt għandek bla ma qgħadt nitfewwaħ
bla ma qgħadt niżżejjen bil-ġawhar,
ġejt għandek
kif tassew jien
pittura bla gwarniċ
bla ħjiena
ġejt għandek
ta’ residenta tal-Art


....


Qalbi nġorrha miegħi bħal ħandbeg
u niġi għandek

Qabel ħin il-laqgħa
int għandek seba’ mitt sena ħa tara
x’ġibtlek sabiħ
U jien bl-għaġġla l’għandi
nħallilek il-ħandbeg
u nitlaq ’l hemm


....


La titbiegħedx
ibqa’ hawn ħdejja
L-orku tan-nejbiet kbar
forsi kien mara
xi mara sabiħa
li tieħdok ’l bogħod minni

Ibqa’ hawn ħdejja
le, titbiegħedx
għax l-orku tan-nejbiet kbar
forsi
forsi kien raġel
xi raġel twajjeb
li jeħodni ’l bogħod minnek


....


Minn kollox għamilt
biex nisraqlek qalbek
mingħajr ebda raġuni oħra
għajr li nitħeddel
fuqha

Jiena dik
li ggranfatlek ma’ waħda mill-buttuni
u li rabtet id-destin tagħha
ma’ tbissima

....


translated by Kevin Saliba

No comments:

Post a Comment